Våre amerikanske slektninger var full av beundring over Prekeskolen. Vi var der 15. september 2017. Amazing :)