Det falt nesten 30 millimeter nedbør i løpet av mandag 20. juni. Vi visste at taket var sårbart. Nytt tak var bestilt. Arbeidet skulle starte 5. juli. Men, en liten lekkasje førte til at taket måtte dekkes til i påvente av tømrerne som kom og gjorde unna arbeidet på seks arbeidsdager. Nesten 11 tonn takstein fjernet. Gammel papp og lekter tatt vekk, og erstattet med mer moderne papp og nye lekter. Deretter 11 tonn nye takstein heist på plass, kuttet og tilpasset. Til slutt ble nye takrenner montert. Stillasmonteringen medførte at malingen av huset også ble fremskyndet.  Vel blåst til dyktige håndverkere.

 Se video her >>

https://www.oftedal.net/videos/video/nytt-tak-i-hyllebakken