Løypa streifer den ene enden av Grimsvannet før den går mellom Kjosmyra og Grindlandsheia ned mot Storevannet, videre langs Storevannet til stemmen på toppen av Kjosdalen, via Sjebbetjønn tilbake til Åsane.

Kulturminnekomiteen i Kristiansand utga i 2011 en bok om kulturminner i Kristiansand. om Skottegjerdet som vi møter på på vei mot Kjosemyra heter det blant annet:

Skottegjerdet er et stort, fint steingjerde som dannet grensen mellom Kjos og Augland. Det gikk fra Auglandsbukta til Storevannet. I dag er mesteparten av gjerdet ødelagt, men det finnes noen rester ved Kjosemyra. Tradisjonen forteller at det var norske og skotske arbeidsfolk på Kjos som bygde det på slutten av 1700-tallet. Første gang vi hører om skottene på Kjos, er i en besiktigelse på Kjos i 1788. Der står det at så snart Daniel Isaachsen var blitt eier av Kjos i 1784-85, lot han ankomme fra Peterhead og Aberdeen i Skottland ”en dugelig Avlskarl, som tillige var kyndig i Jordartenes Beskaffenhed og rette Dyrkningsmaade.” Samtidig kom også 12 skotske bønder og en gartner ”samt to fruentimmer”. Alle var i Isaachsens tjeneste sammen med 16 norske bondegutter. Disse ryddet nye åkrer, gravde grøfter og bygget steingjerder. De tappet ut Savvannet og rettet opp bekken på Savmyra. Isaachsen fikk også en møllebygger fra Skottland til å oppføre en mølle i Kvernbekken i enden av Trællteigen. Kvernsteinene var fra Skottland, og de malte havre eller ”det saakaldede Skotte Meel”. Noen av disse skottene giftet seg med norske jenter og slo seg til i Norge.

 

Her kan du se noe av de du kan langs løypa: